Privacy beleid

Dageraad / Privacy beleid

Wij van Team Dageraad hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen wij u duidelijk en begrijpelijk informeren over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij nemen uw privacy zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. 

Houdt u er rekening mee dat gegevensoverdracht op het internet altijd onderhevig kan zijn aan veiligheidslekken. Volledige bescherming tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen ons online aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, evenals externe online aanwezigheden, zoals onze social media profielen. 

Verzameling van gegevens wanneer u onze website bezoekt

Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • HTTP-statuscode
 • Browser en browserversie
 • Besturingssysteem

Reikwijdte van persoonsgegevens

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Onze website bevat contactformulieren die kunnen worden gebruikt voor elektronisch contact. Indien een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • e-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Bericht van de afzender

Om specifieke redenen kunnen aanvullende gegevens worden verzameld en de klant zal daarvan in kennis worden gesteld.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • voor de verwerking van uw verzoeken
 • voor de uitvoering en verwerking van de contractueel overeengekomen diensten
 • voor de optimalisatie van onze website, leveringen en diensten
 • voor de naleving van fiscale en commerciële voorschriften.

Verzamelen van gegevens bij het opstellen van een beoordeling

Wij verzamelen persoonsgegevens in het kader van uw evaluatie van een verblijf alleen voor zover u deze verstrekt. Wanneer uw beoordeling wordt gepubliceerd, wordt het e-mailadres dat u opgeeft niet gepubliceerd, alleen de naam die u hebt opgegeven.

Gebruik van sociale plug-ins

Onze website maakt gebruik van social plug-ins van Facebook en Instagram. Wanneer een gebruiker een website oproept die een dergelijke plug-in bevat, brengt zijn browser een rechtstreekse verbinding tot stand met de servers van Facebook of Instagram. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks naar uw browser gezonden en door deze in de website geïntegreerd. Wij hebben derhalve geen invloed op de reikwijdte van de gegevens. 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien wij de schriftelijke toestemming hebben van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers.

Openbaarmaking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven in verband met de bovengenoemde doeleinden.

Wij maken gebruik van dienstverlenende partners voor:

 • de uitvoering van het verblijf aan boord dat u via Dageraad.com heeft geboekt.

Team Dageraad zal persoonsgegevens alleen delen met andere partners waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben. Bovendien zullen wij de door u verstrekte informatie niet met derden delen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen ook persoonsgegevens aan derden verstrekken indien u ons daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

Bescherming

Team Dageraad heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, zoals het beveiligen van al onze systemen met gebruikersnamen en wachtwoorden, SSL-encryptie van onze website zodat door u verzonden gegevens niet door derden kunnen worden gelezen.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden waarmee specifieke informatie met betrekking tot het apparaat kan worden opgeslagen op het toegangsapparaat van de gebruiker (pc, smartphone of vergelijkbaar). Enerzijds dienen zij de gebruiksvriendelijkheid van websites en dus de gebruikers (bv. opslag van logingegevens). 

De gegevens (met inbegrip van uw IP-adres, browser en besturingssysteem) worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Meer informatie over de gegevensbescherming van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics vindt u op: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=de.

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies beïnvloeden. De meeste browsers hebben een optie om het opslaan van cookies te beperken of volledig te voorkomen. Er zij echter op gewezen dat het gebruik en in het bijzonder het gebruikscomfort zonder cookies beperkt zal zijn.

Opmerking over externe links

Voor zover onze website links bevat naar websites die door derden worden aangeboden, wijzen wij erop dat wij geen invloed hebben op de vormgeving van de inhoud van deze externe websites en derhalve geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor de rechtmatigheid, juistheid en volledigheid ervan. Bovendien raden wij u aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van deze andere websites zorgvuldig te lezen.

Duur van de opslag

Team Dageraad bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wijzigingen in het privacy beleid

Team Dageraad kan dit privacy beleid te allen tijde wijzigen. De wijzigingen zullen op deze website worden bekendgemaakt. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Intrekking, rectificatie en wissing

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Bovendien hebt u in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens.

Voor dit doel, en ook voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen per e-mail: info@dageraad.com